Vores historie


VORES HISTORIE

En iboende skabertrang og innovationslyst samt årtiers erfaring og innovation indenfor vedvarende energiløsninger dannede grundlaget for, at plast- og maskiningeniør/adm. direktør Carsten Boye Bisonnel i 2014 stiftede ScandiMir ApS med fire andre partnere.

Virksomheden blev således en naturlig videreførelse af den koncern, som Carsten Boye Bisonnel grundlagde og stod i spidsen for i årene 1979 til 2009 - med bl.a. vindenergi som omdrejningspunkt.


Idéen om at udvikle et mere effektivt CSP-baseret solarsystem spirede allerede i årene, hvor Carsten Boye Bisonnel var frontløber indenfor vindenergisektoren - og da de første beregninger og skitser af første prototype tog form, var grundlaget for endnu et innovationsprojekt født.


At det var solenergien valget faldt på, var ikke tilfældigt. Ønsket om at bidrage til  udbredelse af  vedvarende energi med den absolut reneste energikilde var afgørende - og da  Carsten Boye Bisonnel udviklede en måde at  skabe  optimal udnyttelse af solindstrålingen, var der ikke langt fra tanke til handling - hvorefter  ScandiMir's partnerskab / ingeniørgruppe blev grundlagt.   

Stifter/ adm. dir. Carsten Boye Bisonnel

Og så gik det stærkt!


ScandiMir initierede ideudvikling - som resulterede i produktion af prototyper til opstilling i samarbejde med de to innovative varmeværker og kommuner, Solrød- og Ringkjøbing Skjern til brug for gennemførelse af en omfattende testfase. Efter ca. 5 års gennemgribende prototypetest, herunder gennemførelse af test for effektivitet, styrke, vindfølsomhed, tæthed og slitage m.v., gennemgik AURORA en robust opgradering på flere kerneelementer - med support fra innovationsfonden - og står således nu i næste version, AURORA 2.0.


VORES HISTORIE

VORES VÆRDIER

VORES MISSION OG VISION