Minerva Energilager

TÆNKETANKEN MINERVA

"ScandiStore"  

Sideløbende med AURORA’s generelle opgradering på kerneelementerne har ScandiMir under Corona perioden haft øget fokus på energisikkerhed i forhold til ekstremvejr, herunder også i forhold til energilagring. Dette har resulteret i ”ScandiStore” - en vision om energilagrings-units under jorden – en vision under fortsat udvikling!

 

Energilagringen placeres i al sin enkelthed i AURORA’s brede fundament, hvor energien oplagres og kan aflades - uden nødvendigvis at bruge varmepumpe. Energien oplagres ved en efter behov forudindstillet temperatur i isolerede særskilte kamre under AURORA. Der anvendes valgfri velkendte materialer til energiopbevaring, e.g. sand, jord, beton, specialgrus etc - afhængig af behov.

 

ALL-in-ONE – omhandler velkendte teknologier – i ny kombination!

 

Formålet med ALL-in-One-konceptet er i højere grad at imødekomme behovet for energisikkerhed i kombination med missionen/visionen om mindst muligt aftryk på naturen.

 

Sikkerheden øges markant - idet eventuelle uheldige hændelser ikke giver mulighed for at tappe parkens samlede energilager på én gang – da AURORA’s særskilte energilagre befinder sig beskyttet i fundamentet ja, under hver enkelt AURORA – under jorden! I modsætning til akkumuleringstanke og damvarmelagre - som i sagens natur - udviser større umiddelbar sårbarhed!

 

All-in-One-konceptet reducerer således både den visuelle belastning, og værner samtidig om biodiversiteten på opstillingsarealerne, som kan bevares – samtidig med AURORA Spejlhaverne producerer ren energi – og energisikkerheden er i fokus.