Aurora

2.0.

AURORA

SOLARSYSTEMET

AURORA er en højeffektiv planparabol, der er udviklet til at producere varmt vand, primært til varmeværker i Danmark såvel som udlandet.


Parabolens konstruktion og styresystem sikrer en meget høj effektivitetsgrad, da solen følges dagen igennem og dermed optimerer udnyttelsen af solindstrålingen.


I forhold til alternative solfangere på markedet leverer AURORA  banebrydende resultater i forhold til effektivitet, konkurrencedygtighed og  anvendelsesmuligheder. AURORA's unikke fordele og markedspotentiale er verificeret af Rambøll, ligesom den seneste opgradering til AURORA version 2.0. har givet anledning til Rambøll's anbefaling, som kan læses her


PARKOPSTILLING

AURORA

Som led i udviklingen af  AURORA  er der i samarbejde med Rambøll udarbejdet  følgende plantegninger over muligheden for parkopstilling af  solarsystemet  - eksempelvis som en kombinationsløsning med plane solfangere. 


Parkopstilling styres de enkelte rækker via frekvensregulerede pumper, der kun tillader udledning af vand ved en forudbestemt temperatur. Dette system er udviklet i samarbejde med Rambøll.
TEKNISK DATA

AURORA


AURORA er et planparabolsk spejlsystem, der som følge af den parabolske form koncentrerer solens energi i et fokus (receiveren), hvor denne overføres til et energitransporterende medie.


AURORA har i sin konstruktion en indbygget dobbeltakset sun-tracker, der fanger solens stråler fra ca. 8 grader over horisonten i både op- og nedgående retning (elevation), mens Azimuth følges dagen igennem (kompaskurs).


 AURORA er forsynet med sølvbelagte spejle med en reflektans på 94 procent og er i sin standardudførelse udlagt til en effekt på 30 kW i 4 spejlsektioner med en forventet årlig VE-produktion på ca. 25 MHh.

AURORA er forsynet med alarmer for manglende flow i receiveren, for stor vindhastighed i vindstødene, hvor hele aggregatet går i safe mode (sikkerhed) ved forudindstillede værdier. ”Safe mode” = Homing (parabolen går tilbage til top i vandret position v/fuld aktuatorlængde).


 AURORA er udlagt til at modstå vindstød og ekstrem vejrlig på op til 70 m/sek – men reagerer forinden ved 17 m/sek via alarmen ”out-of-wind”.


 AURORA kan afbryde VE-produktionen når som helst ved en ”homing-kommando” samt via alarmen ”out-of-sun”. Ved strømafbrydelse ”home’r”  AURORA automatisk. Styresystemet er udviklet i samarbejde med ABB.


AURORA opsættes i ca. 1 m3 beton og kan udmærket stå i kuperet terræn. Da spejlet aldrig kommer længere ned end 0,7 m over jorden, skal den underliggende flora ikke passes.


AURORA Spejle er 5 m højt i korde mål.


AURORA optager ca. 35% af grundarealet – sammenlignet med de alternative  plane solfangere.


AURORA producerer varme med en årlig CO₂-reduktion  på ca. 9-9,5 tons pr. enhed (olieækvivalenter)