Aurora Spejlhaver

AURORA 2.0.

ALL-IN-ONE

- med mulighed for tør energilagring,

under jorden

AURORA er en højeffektiv planparabol, der er udviklet til at producere varmt vand, primært til varmeværker i Danmark såvel som udlandet.


Parabolens konstruktion og styresystem sikrer en meget høj effektivitetsgrad, da solen følges dagen igennem og dermed optimerer udnyttelsen af solindstrålingen.


I forhold til alternative solfangere på markedet leverer AURORA  banebrydende resultater i forhold til effektivitet, konkurrencedygtighed og  anvendelsesmuligheder. AURORA's unikke fordele og markedspotentiale er verificeret af Rambøll, ligesom den seneste opgradering til AURORA version 2.0. har givet anledning til Rambøll's anbefaling, som kan læses her


PARKOPSTILLING

AURORA SPEJLHAVER

Som led i udviklingen af  AURORA  er der i samarbejde med Rambøll udarbejdet  følgende plantegninger over muligheden for parkopstilling af  AURORA SPEJLHAVER - eksempelvis som en kombinationsløsning med plane solfangere. 


I AURORA SPEJLHAVER styres de enkelte rækker via frekvensregulerede pumper, der kun tillader udledning af vand ved en forudbestemt temperatur. Dette system er udviklet i samarbejde med Rambøll.
TEKNISK DATA

AURORA 2.0.


AURORA er et planparabolsk spejlsystem, der som følge af den parabolske form koncentrerer solens energi i et fokus (receiveren), hvor denne overføres til et energitransporterende medie. Receiveren er nu opgraderet til andet materiale med dobbelt varmeledning i forhold til version 1.0., hvilket betyder, at AURORA 2.0. afgiver den indstrålede varme - til f.eks. fjernvarmevandet - hurtigere. 


AURORA har i sin konstruktion en indbygget dobbeltakset sun-tracker, der fanger solens stråler fra ca. 8 grader over horisonten i både op- og nedgående retning (elevation), mens Azimuth følges dagen igennem (kompaskurs).


 AURORA er forsynet med sølvbelagte spejle med en reflektans på 94 procent og er i sin standardudførelse udlagt til en effekt på 30 kW i 4 spejlsektioner med en forventet årlig VE-produktion på ca. 25 MWh.

AURORA er forsynet med alarmer for dels manglende flow i  receiveren og for dels øget vindhastighed i vindstødene -  hvor hele aggregatet går i safe mode (sikkerhed) ved forudindstillede værdier. ”Safe mode” = Homing (parabolen går tilbage til top i vandret position v/fuld aktuatorlængde).


 AURORA er udlagt til at modstå vindstød og ekstrem vejrlig på op til 60 m/sek – men reagerer forinden ved e.g. forudindstillet 17 m/sek via alarmen ”out-of-wind”.


 AURORA kan afbryde VE-produktionen når som helst ved en ”homing-kommando” samt via alarmen ”out-of-sun”. Ved strømafbrydelse ”home’r”  AURORA automatisk efter endt dagscyklus. Styresystemet er udviklet i samarbejde med ABB.


AURORA opsættes i ca. 1 m3 beton - med mulighed for og i kombination med tørt energilager - og kan udmærket stå i kuperet terræn. Da spejlet aldrig kommer længere ned end 0,5 m over jorden, skal den underliggende flora ikke passes, hvorved biodiversiteten kan bevares.


AURORA Spejle er 5 m højt i korde mål.


AURORA optager ca. 35 mindre grundareal – sammenlignet med de alternative  plane solfangere.


AURORA producerer varme med en årlig CO₂-reduktion  på ca. 10 tons - sammenlignet med afbrænding af skovflis (45% fugt)