Aurora Learning Universe

LÆRING, NATUREN & GRØN ENERGI FORENES I

AURORA LEARNING UNIVERSE

I AURORA LEARNING UNIVERSE integreres AURORA, som et æstetisk element i naturen - i den natur og det miljø AURORA har til formål at værne om.  I AURORA LEARNING UNIVERSE forenes behovet for produktion af grøn  energi med  menneskets behov for inspirerende og livgivende uderum  - og afhængig af årstid og  tidspunkt på dagen, vil spejlingen af himlen i AURORAs spejlflader tage sig forskelligt ud og efterlade besøgende med forskellige indtryk. 

I AURORA LEARNING UNIVERSE er filosofien fokuseret på  hvordan  grøn teknologi og diciplinerne bag  kan bane vejen for bæredygtighed i  klimaet, miljøet og naturen. Spørgsmål og svar formidles til besøgende via "fortælletræer", som er under udvikling via ScandiMirs udviklingsgruppe og ledende danske klimatologer.

AURORA LEARNING UNIVERSE kan opstilles i både plant og kuperet terræn, urbant og i vild natur og vil altid blive tilpasset lokale forhold ift. flora, jordbund,  jordareal og  ønsket om det visuelle udtryk. 

A12
A8
AURORA SPEJLHAVEA3
AURORA SPEJLHAVEA4
A1
A10
A2
AURORA SPEJLHAVEA8