Nyhedsbrev 27

NYHEDSBREV JUNI 2019RAMBØLL VERIFICERER SOLARSYSTEMT AURORA I NY RAPPORT 

- og ser nye muligheder for synergi i fjernvarmesektoren


Læs den fulde rapport på ScandiMirs hjemmeside (forside) eller på Dansk Fjernvarmes hjemmeside


AURORA AT HAVE ET STORT POTENTIALE I FJERNVARMEBRANCHEN I IND- OG UDLAND PGA. FORDELAGTIG VARMEPRIS, LAVE ANLÆGS- OG DRIFTSOMKOSTNINGER

SAMT UNIKKE OG FLEKSIBLE LØSNINGER


Rambøll har netop udgivet rapporten “F&U PROJEKT 2017-07 - Analyse af markedspotentialet for nyt solarsystem”, hvori ScandiMirs nyudviklede solarsystem AURORA analyseres og vurderes i forhold til de gængse plane solfangere på markedet.


KONKLUSIONERNE UD FRA SAMMENLIGNINGEN ER ENTYDIGE


AURORA vurderes at have et væsentligt markedspotentiale i fjernvarmesektoren samt inden for køling i både ind- og udland. Det er kombinationen af AURORA’s markant højere effektivitet, lavere anlægs- og driftsomkostninger, fordelagtige varmepris per MWh samt en række unikke egenskaber, der ligger til grund for Rambøll’s konklusioner omkring AURORA’s potentiale.


SCANDIMIR VIL ARBEJDE FOR AT STYRKE SYNERGIEN MELLEM FORSKELLIGE ENERGITEKNOLOGIER I BRANCHEN 


“ScandiMir-teamet er naturligvis utrolig glade for de konklusioner Rambøll er nået frem til - og der ligger en stor tryghed både for os og vores kunder i, at systemet og dets funktioner igen er blevet tryk-testet og verificeret”, udtaler ad. direktør Carsten Boye Bisonnel og fortsætter:

“Vi er særligt optaget af de muligheder rapporten fremhæver, omkring at kombinere de forskellige energiteknologier på markedet med AURORA, såsom varmepumper, plane solfangere, biomasse, etc. - for således at drage fordel af AURORA’s fleksibilitet hen over året. Vi tror på, at vi kan skabe stor værdi og de bedste løsninger for kunderne ved at kombinere energiteknologier, der dækker deres behov året rundt. Som der eksempelvis peges på i Rambøll rapporten, vil et varmepumpeanlæg kunne opnå højere årlig varmeproduktion ved at kombinere anlægget med AURORA, fordi AURORA også er stærk i vintermånederne, hvor varmepumperne ikke selv kan trække produktionen. Der er ingen tvivl om, at Danmark vil stå stærkere som brand i udlandet, hvis vi formår at samarbejde i branchen mod helt nye konstellationer og løsninger til et givent kundebehov. Det håber vi at kunne bidrage til.”


RAMBØLL PEGET PÅ 11 UNIKKE EGENSKABER 


AURORA’s styrke er først og fremmest solarsystemets høje effektivitet, som via en dobbelt-akset suntracker sikrer, at solindstrålingen udnyttes optimalt fra solopgang til solnedgang året igennem. AURORA kan dermed fange solens stråler i dagens ydertimer samt i ydersæsonerne (nov-feb) og producerer selv på årets korteste dag i december. Dernæst har AURORA en række unikke egenskaber, som listet nedenfor, som Rambøll vurderer at bidrage til stor fleksibilitet, markant lettere arbejdsgange, væsentlige besparelser i drift og anlægsudgifterne, høj driftssikkerhed - samtidig med, at miljø og biodiversitet værnes:


1.Høj effektivitet

2.Konstant høj udgangstemperatur

3.Ingen “Plummervand” - al produktion kan anvendes

4.Beskyttet mod overophedning via “Out of sun”-funktion

5.Beskyttet mod kraftig vind via “Out of wind”-funktion

6.Areal besparende med en faktor 0,6 i forhold til plane solfangere

7.Kan opstilles i kuperet terræn

8.Vedligeholdelsesudgifter forventes begrænsede

9.Stærkt CO2-reducerende10.Behov for mindre akkumuleringstank

11.Bevaring af biodiversiteten


YDERLIGERE INFORMATION OM SOLARSYSTEMET AURORA 


Find information om AURORA på DBDH's hjemmeside - ligesom et kort overblik over AURORAs fordele også findes på FIF Marketings hjemmeside her: ScandiMir på markedet med nyt solarsystem: AURORA