Nyhedsbrev 22

NYHEDSBREV JUNI 2018


FOLKEMØDET, BORNHOLM, JUNI 2018

 

HVORDAN BEVARER VI DANMARKS

FØRERPOSITION INDENFOR GRØN OMSTILLING?


For ScandiMir-teamet bød Folkemødet på Bornholm på mange spændende drøftelser om vejen mod grønnere energi. Budskabet var klart fra politikere og industrien - den grønne omstilling skal have højeste prioritet for, at vi kan bevare vores førerposition indenfor grønne energiløsninger. Det kræver  initiativ, konkrete tiltag, mod og vedvarende innovation og udvikling!

En stor tak bør bl.a. rettes til Connie Hedegaard for hendes utrættelige engagement i den grønne dagsorden!

INTERVIEW MED ADM. DIR. CARSTEN BOYE BISONNEL, JUNI 2018

 

”Med de mange dejlige solskinstimer, vi har oplevet i maj, er det selvfølgelig nogle helt utrolige produktionstal, vi ser i disse dage", udtaler adm. direktør Carsten Boye Bisonnel fra virksomheden ScandiMir ApS og fortsætter: “Maj måned har jo været helt fantastisk i forhold til antallet af soltimer, og vi er endnu engang blevet bekræftet i, at vores solarsystem AURORA er væsentligt  mere effektivt end de alternativer, vi ser på markedet. De mange soltimer betyder naturligt, at vores daglige produktionstal har slået rekord i lighed med markedet som helhed - men samtidig kan vi se, at vi typisk producerer omkring dobbelt så meget pr. kvadratmeter grundareal - end alternativerne på markedet.”

 


”Vi arbejder i øjeblikket på konkrete projekter om opstilling af de første AURORA parkanlæg i Danmark - og ScandiMir ser meget frem til en ny spændende fase, når markedet får glæde og gavn af AURORA's teknologi, som både bidrager til et bæredygtigt miljø og klima, udtaler Carsten Boye Bisonnel. ScandiMir ser det som helt vitalt for både vores klima og miljø, at vi i endnu højere grad anvender alle de nye teknologier, herunder solen, som reneste energikilde til produktionen af varmt vand - og det er derfor meget glædeligt, at ScandiMir nu kan introducere endnu et miljørigtigt og bæredygtigt alternativ til fjernvarmeværkerne.”

”Vi har haft stærke og kreative samarbejdspartnere i hele udviklingsforløbet, hvilket har været vitalt for, at AURORA solarsystemet nu står klar til full scale parkopstillinger. Vores to prototyper har de seneste år været testet på Solrød og Ringkøbing fjernvarmeværker, og både direktør Kaj Holm fra Solrød Fjernvarmeværk og direktør Jesper Skovhus Andersen fra Ringkøbing Fjernvarme, har fra start været uvurderlige sparringspartnere og samtidig udvist stort innovativt engagement, fortsætter Carsten Boye Bisonnel.  Også Rambøll - og ikke mindst ABB, som i tæt samarbejde med ScandiMir har udviklet AURORA's styresystem - har været utrolig vigtige sparrings- og samarbejdspartnere for ScandiMir, og vi ser derfor frem til også at fortsætte og videreudvikle samarbejdet fremover.”


“Vi er særdeles tilfredse med, at vi nu står klar med et solarsystem, der lever op til de høje krav, vi har stillet til effektivitet, funktionalitet og anvendelse i forhold til fjernvarmeværkernes behov. ScandiMir lancerer nu solarsystemet, som på mange områder er unikt på markedet både i forhold til effektivitet og funktionalitet - ikke mindst pga. AURORA's evne til at dreje med solen fra solopgang til solnedgang for maksimal udnyttelse af solens stråler. Det er AURORA's dobbeltaksede suntracker, som indstiller parabolen efter kompaskurs og solhøjde dagen igennem, der giver AURORA et forspring allerede fra morgenstunden!”


“AURORA's effektivitet er naturligvis afgørende, men også en række øvrige funktioner, forventes at blive en stor fordel for fjernvarmeværkerne.”


”I disse dage, hvor solen skinner dagen igennem, producerer mange fjernvarmeværker eksempelvis alt for meget varmt vand i forhold til forbruget, hvilket efterlader dem med overophedning - med mindre de manuelt maler solpanelerne over med kridt eller på anden vis hindrer solens indstråling. Det er bekosteligt, især når det også skal vaskes af igen, alternativt når afdækning skal fjernes fra store arealer. Nogle vælger derfor løsningen at investere i køleanlæg for dermed at eliminere overproduktion - men også denne løsning er yderst kostbar. ScandiMir har i tæt samarbejde med vor samarbejdspartner ABB i stedet udviklet AURORA's  styresystem på en måde, så AURORA kan gå i ”Out-of-sun” position således, at parabolen kan dreje væk fra solen efter behov.“ Det betyder,

  at fjernvarmeværkerne undgår overophedning , hvilket er en vældig stor fordel – både økonomisk, som ressourcemæssigt. Ja, det koster ingenting - og tager blot et øjeblik!” 


”At styresystemet udover ”Out-of-sun” positionen også er stormsikret og således automatisk går i ”safe-mode”, når vindstødene overskrider eksempelvis 17 m/sek betyder, at vi har opnået meget høj sikkerhed i forbindelse med driften af AURORA.  En sikkerhed, som selvsagt er vital  – ikke mindst fordi vi ifølge meteorologerne kan forvente os mere ekstrem vejr end tidligere.”

“ScandiMir er samtidig meget glade for, at vi med AURORA behøver langt mindre jordareal end alternativerne, så vores sparsomme jord, kan anvendes til andre formål - med en AURORA parkopstilling kan man altså producere samme mængde varmt vand på ca. 50% af jordarealet sammenlignet med alternativerne.”


“Med AURORA er det også lykkedes at opnå en konstant høj udgangstemperatur, som har høj prioritet for fjernvarmeværkerne samtidig med, at den høje temperatur åbner muligheden for køling via en absorptionskøler. Afgangsvand fra AURORA har i lange perioder af maj måned haft en konstant temperatur på ca. 90°C. Systemet er tryksat til nominelt 4 bar.”

”Endelig er vi nået i mål med en væsentlig reduktion af de kostbare anlægsudgifter, som ellers har været kendetegnende for alternative CSP-parkopstillinger, idet AURORA kan placeres i al terræn, også kuperet uden de kostbare anlægsudgifter, da der ikke er behov at planere jordarealet de steder, hvor AURORA opstilles. Hertil kommer, at AURORA er hævet ca. 0,7 meter over terrænet i sin laveste position, hvilket betyder, at der ikke pågår løbende udgifter til vedligehold og græsslåning af jordarealet omkring og under AURORA.”


”ScandiMir ser nu frem til en ny spændende fase, hvor AURORA skal udfolde sit fulde potentiale i et nyt smukt design.”