Nyhedsbrev 25

NYHEDSBREV JANUAR 2019PÅ DENNE FØRSTE FORÅRSDAG STILLER SCANDIMIR SKARPT PÅ VORES NYUDVIKLEDE KLIMA PARK

- AURORA SPEJLHAVER -

HVOR LÆRING I NATUREN ER I FOKUS


Læs om vores AURORA Spejlhaver i nedenstående artikel bragt af Energy Supply


CSP-SPEJLHAVE MED I OPLØBET TIL EN DESIGNPRIS


Af Maria Berg Badstue Pedersen, Energy Supply, 25. februar 2019 


Med klimapark-konceptet - Aurora-Spejlhaver - bliver energiproduktion forenet med læring om klimaudfordringer, behovet for vedvarende energiløsninger samt viden om videnskabelige discipliner, der ligger til grund for udvikling af løsningerne.


"Aurora Spejlhave-konceptet har været undervejs et stykke tid, og det er jo utrolig glædeligt, at vi i dag er kommet så langt, at vi nu er med i opløbet om en Danish Design Award 2019 indenfor kategorien 'Better Learning'", siger CSR direktør Michala Bruhn Petersen fra ScandiMir og tilføjer:


"For os har det været vigtigt, at indtænke energiproduktionen på en helt ny og bredere måde. Det ligger os på sinde, at vi i vores branche gør os umage for hele tiden, at finde de bedste løsninger, der kan bidrage til et bæredygtigt klima - og samtidig forsøge at udbrede vores viden om mulige løsninger til at værne om vores planet."


Varmeproduktion side om side med læring


I en Aurora Spejlhave produceres varmt vand, det vil sige varme på Scandmirs suntracker Aurora, samtidig med at de besøgende inspireres og motiveres via interaktive læringsportaler opstillet i parken.


Spejlhaven er målrettet et bredt publikum, og læringsmaterialet kan tilpasses de besøgendes læringsbehov. Haven henvender sig derfor til både skoleklasser, universiteter, forskningsmiljøer, erhvervsdelegationer og politiske beslutningstagere.


"Vi har haft fokus på, at både læringsmetoderne og det faglige indhold er af højeste kvalitet - og vi har derfor indgået samarbejde med bl.a. klimaekspert Jesper Theilgaard om udviklingen af klimaformidlingen, ligesom vi også arbejder tæt sammen med anerkendte læringseksperter til sikring af, at alle læringsstile tilgodeses. Vi indlærer alle forskelligt, og det er derfor vigtigt, at vores formidling tilgodeser alle behov for at opnå optimal læringseffekt," siger Michala Bruhn Petersen.


I spejlhavens læringsmateriale belyses blandt andet de matematiske, fysiske og astrofysiske discipliner, der ligger til grund for udviklingen af solar systemet Aurora.


Første have på vej


Scandimir er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at opstille en mini-spejlhave på øen Sylt. Derudover forventer selskabet at den første have snart ser dagens lys.


"Vi ser meget frem til næste skridt og håber, at første Aurora Spejlhave bliver opstillet i Europa, da det jo vil sætte vores kontinent på verdenskortet som pioner i krydsfeltet mellem bæredygtig energi og innovativ læring. Vores vision er, at besøgende skal få en inspirerende og lærerig oplevelse i smuk natur og i spændende og inspirerende rammer. Den bedste læring opnås, når alle sanser aktiveres og udfordringerne er både mentale og fysiske - hvilket vi har bestræbt os på at opnå i udviklingen af spejlhave-konceptet," siger Michala Bruhn Petersen.


Danish Design Award: Better Learning


En designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på.


Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Den prisvindende designløsning demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde.


Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både elever og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning, belysning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.


Kilde: Dansih Design Award