Nyhedsbrev 24

NYHEDSBREV DECEMBER 2018


SCANDIMIR APS - MÅNEDENS LEVERANDØR HOS FIF MARKETING - DECEMBER 2018


Artiklen kan også læses på FIF's hjemmeside herSCANDIMIR PÅ MARKEDET MED NYT SOLARSYSTEM AURORA 

ScandiMirs nye, grønne flagskib AURORA kombinerer æstetik og bæredygtighed med unikke, tekniske løsninger på kendte problemstillinger.


Det er ScandiMirs ingeniørgruppe – med ing. og adm. direktør Carsten Boye Bisonnel i spidsen – der står bag solarsystemet AURORA. Systemet er udviklet for at indfri virksomhedens vision om at levere produkter til bæredygtig og brugervenlig varmtvandsproduktion og køling ved brug af den reneste, vedvarende energikilde: solen. Med særligt fokus på minimal CO₂-udledning og et langt mindre behov for at inddrage jordarealer.


ScandiMirs samarbejdskreds tæller ledende specialister fra ind- og udland, heriblandt Rambøll og ABB samt Ringkøbing og Solrød fjernvarmeværker, hvor prototyperne løbende er blevet testet i et ca. fem år langt udviklingsforløb.

Carsten Boye Bisonnel fortæller: ”Vi har haft et fantastisk samarbejde med fokus på at finde nye løsninger på de kendte problemstillinger og udfordringer, som fjernvarmeværkerne – og klimaet – står overfor. Vi er glade for, at AURORA kan producere varmt vand i overensstemmelse med vores kernevision. Samtidig er vi nået i mål med de unikke, tekniske funktioner, vi har haft i sigte, siden udviklingen startede.” Direktøren henviser specielt til følgende tre elementer:


1) AURORAs markante reduktion af CO₂-udledningen (ca. 9–9,5 tons om året pr. enhed).


2) AURORAs minimale belastning af landskab og natur. Man opnår det samme produktionsmål med langt færre m² jordareal, og frie overskudsarealer kan i stedet anvendes til f.eks. beplantning af skov, som yderligere reducerer mængden af CO₂.


3) AURORAs læringsdimension. Filosofien er, at der fremover vil blive opført ”AURORA spejlhaver”, hvor besøgende via et interaktivt miljø kan få faktuel viden om samspillet mellem klima, teknologi og mennesker.


AURORA har bl.a. følgende features:


Høj effektivitet, idet udbyttet af solindstrålingen maksimeres via en dobbeltakset suntracker. Den sikrer, at den 30 m² store spejlparabol opfanger og følger solen dagen igennem, hvilket muliggør produktion selv i vintermånederne, hvor solen står lavt på himlen.


Booster årligt produktionsudbytte i kombianlæg med varmepumper og alternative solaranlæg, da AURORA producerer i vintermånederne og dermed kan sikre, at der i et kombianlæg produceres året igennem.


”Out-of-sun”-funktion, som sikrer, at spejlparabolen drejer væk fra solen, når det ønskede produktionsmål er nået. Det eliminerer behovet for at investere i løsninger, der skærmer for solens stråler. (F.eks. manuel tilkalkning, investering i kølesystemer, osv.)


“Out-of-wind”-funktion, som sikrer, at systemet ikke beskadiges under heftige vindforhold. Også her drejer parabolen blot væk fra vinden og tilbage til udgangspositionen, når vinden f.eks. er på 17 m/sek (justerbart). AURORA kan modstå vindstød på op til 70 m/sek.


Produktion af konstant høje udgangstemperaturer, f.eks. fra 90–110 grader C. Det skyldes, at systemet er tryksat, hvilket betyder, at al varmtvandsproduktion kan udnyttes direkte i fjernvarmenettet.


Frigør ikke såkaldt plumrevand (vand i systemet med lavere temperaturer end fjernvarmeværkernes returvand).


Minimale anlægsudgifter. Spejlet bæres på et tårn, der er let at placere selv i kuperet terræn uden forudgående planering. Hertil kommer, at spejlene svæver mindst 0,7 m over terrænet, hvilket eliminerer behovet for at slå græs.


“Vi har opnået stor sikkerhed med driften af AURORA, og det har været helt afgørende for at tage det næste step: Klargøring til serieproduktion og markedsføring”, slutter Carsten Boye Bisonnel.