Nyhedsbrev 23

NYHEDSBREV AUGUST 2018


SLUT MED AT TILKALKE SOLFANGERE, UDLÆGGE  PRESENNINGER

- OG ANVENDE KOSTBAR KØLETEKNIK


Solarsystemet AURORA har taget udfordringen op


"OUT-OF-SUN"- FUNKTIONEN SIKREDE, AT SOLEN KUNNE "LUKKE NED" PÅ ET ØJEBLIK


”Vi er rigtig glade for, at vi kan tilbyde fjernvarmeværkerne en løsning, som er så enkel for brugerne, og som sparer fjernvarmeværkerne for store omkostninger”, udtaler Carsten Boye Bisonnel og fortsætter: "Mange værker har indtil nu været nødt til at kalke solfangere til for at ”skygge” for solen, alternativt udlægge presenninger – eller anvende kostbar køling for at undgå for stor varmeproduktion. Det er i sagens natur meget ressourcekrævende - særligt, når anlæggene også skal reaktiveres, når produktionen skal genstartes. For at løse den problematik har vi i samarbejde med ABB udviklet funktionen ”OUT-OF-SUN”, som sikrer, at parabolen kan dreje ud af solen, når behovet for varmeproduktion er nået – og på et øjeblik drejes tilbage, når produktionen skal genstartes.  Med en solindstråling så massiv som denne sommer, bliver ”OUT-OF-SUN”-funktionen helt vital i forhold til en sikker og økonomisk holdbar drift af anlægget - og det har været meget glædeligt  at

konstatere, at funktionen har levet op til principperne 

og fungeret optimalt hen over de varme sommermåneder."


”OUT-OF-SUN”-funktionen aktiveres herudover automatisk ved afgangstemperatur højere end de indstillede. AURORA kan f.eks indstilles præcis til at køre ud med 90-95 grader (eller højere, da systemet er tryksat til min. 4 bar) – og når den fastlagte temperatur overskrides - aktiveres ”OUT-OF-SUN”- funktionen."

"OUT-OF-WIND"- FUNKTIONEN KLAREDE SKÆRERNE UNDER "STORMEN" JOHANNE 


ScandiMir fik netop mulighed for igen at teste ”OUT-OF-WIND”-funktionen, da ”stormen" Johanne indtog vestkysten i sidste uge. Da vindstødene blev for kraftige, trådte ”OUT-OF-WIND”-funktionen i kraft, og parabolen, som bl.a. er opstillet på Fjernvarmeværket i Ringkøbing, drejede straks i ”safe-mode” – dvs. i vandret position, så vinden har minimal mulighed for at tage fat i parabolen”, fortæller Carsten Boye Bisonnel. "I øjeblikket har vi indstillet en max vindhastighed på 17 m/sek i vindstødene, og når dette max. nås, drejer parabolen væk fra vinden for at undgå stormskader. Vi har altså opnået en meget høj sikkerhed i forbindelse med driften af AURORA – en sikkerhed, som selvsagt er vital for fjernvarmeværkerne – ikke mindst fordi vi ifølge meteorologerne kan forvente os mere ekstrem vejr end tidligere."

EFFEKTIVITET: AURORA DOBBELT SÅ EFFEKTIV


”AURORA går en lys fremtid i møde, hvis mere ekstreme vejrforhold betyder, at vi får så mange dejlige soltimer, som dem vi har oplevet i år”, fortsætter Carsten Boye Bisonnel. ”Det er nogle rigtig fine produktionstal, vi har set denne sommer – og vi er glade for endnu engang at få verificeret, at AURORA producerer omkring dobbelt så meget pr. kvadratmeter grundareal end alternativerne på markedet. Det er AURORA's dobbeltaksede suntracker, som indstiller parabolen efter kompaskurs og solhøjde dagen igennem, der giver AURORA et forspring allerede fra morgenstunden”, afslutter Carsten Boye Bisonnel.