Aurora

AURORA

AURORA er en højeffektiv planparabol, der er udviklet til at producere varmt vand, primært til varmeværker i Danmark såvel som i udlandet.

 

Parabolens konstruktion og styresystem sikrer en meget høj effektivitetsgrad, da solen følges dagen igennem og dermed optimerer udnyttelsen af solindstrålingen.

 

I forhold til alternative solfangere på markedet leverer AURORA banebrydende resultater i forhold til effektivitet, konkurrencedygtighed og anvendelsesmuligheder:

 

 

Sammenlignet med alternative solfangere er AURORA mere end dobbelt så effektiv per m² grundareal og producerer ca. 25 MWh/år per enhed

 

 

AURORA

optager ca. 1/3 af grundarealet sammenlignet med alternative plane solfangere og kan opstilles på ujævnt og kuperet terræn uden vedligehold af det underliggende terænns flora pga. parabolens afstand til jorden

 

AURORA

er sikret mod overophedning via en "out-of-sun" alarm, der drejer parabolen væk fra direkte solindstråling til vandret position, hvis styresystemet registrerer for høje temperaturer

AURORA

kan levere en konstant temperatur afhængig af efterspørgslen, eksempelvis 90°C til buffer tank eller 60-70°C direkte til nettet, uden at sænke effektiviteten af anlægget

AURORA

er sikret mod ekstrem vind og vejrlig, idet parabolen kan modstå op til 70 m/sek og vil reagere forinden via en ”out-of-wind” alarm, der posistionerer parabolen vandret

 

AURORA

kan placeres langs linieføringen til forbrugerne fra kraftværket - og dermed booste temperaturen og minimere tab over lange strækninger

 

TEKNISKE DATA

AURORA er et planparabolsk spejlsystem, der som følge af den parabolske form koncentrerer solens energi i et fokus (receiveren), hvor denne overføres til et energitransporterende medie.

 

AURORA har i sin konstruktion en indbygget dobbeltakset sun-tracker, der fanger solens stråler fra ca. 8 grader over horisonten i både op- og nedgående retning (elevation), mens Azimuth følges dagen igennem (kompaskurs).

 

AURORA er forsynet med sølvbelagte spejle med en reflektans på 94 procent og er i sin standardudførelse udlagt til en effekt på 30 kW i 4 spejlsektioner med en forventet årlig VE-produktion på ca. 25 MHh.

 

AURORA er forsynet med alarmer for manglende flow i receiveren, for stor vindhastighed i vindstødene, hvor hele aggregatet går i safe mode (sikkerhed) ved forudindstillede værdier. ”Safe mode” = Homing (parabolen går tilbage til top i vandret position v/fuld aktuatorlængde).

 

AURORA er udlagt til at modstå vindstød og ekstrem vejrlig på op til 70 m/sek – men reagerer forinden ved 17 m/sek via alarmen ”out-of-wind”.

 

AURORA kan afbryde VE-produktionen når som helst ved en ”homing-kommando” samt via alarmen ”out-of-sun”. Ved strømafbrydelse ”home’r” AURORA automatisk. Styresystemet er udviklet i samarbejde med ABB.

 

AURORA opsættes i ca. 1 m3 beton og kan udmærket stå i kuperet terræn. Da spejlet aldrig kommer længere ned end 0,7 m over jorden, skal den underliggende flora ikke passes.

 

AURORA Spejle er 5 m højt i korde mål.

 

AURORA optager ca. 35% af grundarealet – sammenlignet med de alternative plane solfangere.

 

AURORA producerer varme med en årlig CO₂-reduktion på ca. 9-9,5 tons pr. enhed (olieækvivalenter)

 

V/parkopstilling styres de enkelte rækker via frekvensregulerede pumper, der kun tillader udledning af vand ved en forudbestemt temperatur. Dette system er udviklet i samarbejde med Rambøll.

 

EKSEMPEL PÅ PARKOPSTILLING

 

 

Som led i udviklingen af AURORA er der i samarbejde med Rambøll udarbejdet følgende plantegninger over muligheden for parkopstilling af solarsystemet - eksempelvis som en kombinationsløsning med plane solfangere.

Contact

ScandiMir ApS Næsseslottet Dronninggårds Allé 136 DK - 2840 Holte

+45 4541 1010 info@scandimir.dk CVR nr. 37249920

Copyright © ScandiMir - All Rights Reserved